Erfðanefnd landbúnaðarins

Leiðir til varðveislu ferskvatnsfiska

Home 5 Markmið 5 Leiðir til varðveislu ferskvatnsfiska

Ferskvatnsfiskar

  • Draga úr veiði á laxi sem dvalið hefur tvö ár í sjó eða lengur í þeirri viðleitni að vinna á móti hnignun stórlaxastofna.
  • Í lögum og reglum um fiskeldi þarf að gera ráð fyrir vöktun á erfðafræðilegum áhrifum laxeldis (og bleikjueldis) á villta stofna laxfiska.

Lög og reglugerðir er varða fiskeldi er:

  • lög um fiskeldi nr 71/2008
  • reglugerð um fiskeldi nr 401/2012
  • Skrá smávirkjanir og meta hvort þær hindri sjógöngustofna eða hefti samgöngur laxfiska almennt innan vatnakerfa.
  • Gera úttekt á vegræsum á landsvísu m.t.t. neikvæðra áhrifa á stofna laxfiska.
  • Herða reglur um og eftirlit með innflutningi ferskvatnslífvera, samræma þau lög sem um innflutninginn gilda og skýra ábyrgðarsvið stjórnvaldsstofnana.

Þau lög er varða innflutning fiska eru:

Heimild: Erfðanefnd landbúnaðarins (2014). Íslenskar erfðaauðlindir – Landsáætlun um varðveislu og sjálfbæra nýtingu erfðaauðlinda í íslenskum landbúnaði 2014-2018. Reykjavík: Erfðanefnd Landbúnaðarins

Address

Hvanneyri, 311. Borgarnesi

Stay with us